Professor PhD Inger Beate Larsen: Publikasjoner/ List of publications

*Fagfellevurdert artikkel/Peer Reviewed article

_________________________________________________________________________________________________________________

   
(103) *A.Topor, Bøe, T.D. and Larsen, I.B.:  The lost social context of recovery. Psychiatrization of a social process.
Frontiers in Sociology. Provisionally accepted for publication 11.03.22
   
(102) *Bøe, T.D., Larsen, I.B. og Topor, A.:"Ikke la meg være i fred": om et comeback til sosial responsivitet.
Tidsskrift for psykisk helsearbeid, vol. 18 2021 - nr 3 - ss 283-294.
   
(101) *Larsen, I.B., Topor, A. og Bøe, T.D.:  Pleieruniformen på sengen - om steder, gjenstander og bedring.
Tidsskrift for psykisk helsearbeid, vol. 18 2021 - nr 3 - ss 272-282.
   
(100) *Topor, A., Larsen, I.B. og Bøe, T.D.:  Berättelser på tvärs - erfarenhetsbaserad kunskap utanför det tillåtna?
Tidsskrift for psykisk helsearbeid, vol. 18 2021 - nr 3 - ss 260-271.
   
(99) Topor, A., Larsen, I.B. og Bøe, T.D.:  Kunnskapens prismer.
Tidsskrift for psykisk helsearbeid, vol. 18 - nr 2 - ss 255-259.
   
(98) *Topor, A., Fredwall, T.E., Hodoel, E.K.S. and Larsen, I.B.:  Before Recovery:  A Blind Spot in Recovery Research?
Narratives about the Origins and Development of their Mental Health and/or Addiction Problems.
Journal of Recovery in Mental Health Vol.4 No.2 2021 pp 29-47.
   
(97) *Larsen, I.B., Friesinger, J.G., Strømland, M. and Topor, A.:  You realise you are better when you want to live,
want to go out, want to see people.  Recovery as assemblage.
International Journal of Social Psychiatry 2021 1-8. DOI 10.1177/00207640211019452
   
(96) Larsen, I.B.:  D Goe Selskab:  Et bærekraftig sted.  En evalueringsrapport om en kafe og bruktbutikk driftet
av mennesker med ulike utfordringer bosatt i Birkenes kommune.
Universitetet i Agder, 2021, 11 s.
   
(95) *Lindvig, G.R., Topor, A., Bøe, T.D. og Larsen, I.B.: Bofellesskap, bil og relasjoner.  En utforsking av
ansattes og beboeres erfaringer med og ønsker om bilbruk

Tidsskrift for omsorgsforskning, årg. 6, nr. 3-2020, ss. 1-13.
   
(94) *Moen, E.Å., Larsen, I.B. and Walseth, L.T.:  General support versus individual work support: a qualitative study
of social workers and therapists in collaboration meetings within individual placement and support.
European Journal of Social Work 2020. DOI:  10.1080/13691457.2020.1857706.
   
(93) *Fredwall, T.E. og Larsen, I.B.: Plikt til samarbeid, invitasjon til konflikt?  Sykepleierrollen i
norske høysikkerhetsfengsel.

I:  Lysaker, O. & Fredwall, T.E. (red.): Verdier i konflikt.  Etikk i et mangfoldig samfunn.
Cappelen Damm Akademisk 2020, pp. 73-100.
   
(92) *Hovdal, D.O.G., Larsen, I.B., Haugen, T. and Johansen, B.T.:  Understanding disruptive
situations in physical education:  Teaching style and didactic implications.
European Physical Education Review 2020 pp. 1-18.
   
(91) *Larsen, I.B., Bøe, T.D. and Topor, A.:  Things matter: about materiality and recovery from mental
health difficulties.

International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being, Vol. 15 2020, Issue 1.
   
(90) *Moen, E.Å.,Walseth, L.T. and Larsen, I.B.:  Experiences of participating in individual placement and support:
a meta-ethnographic review and synthesis of qualitative studies.

Scandinavian Journal of Caring Sciences, 2020 pp. 1-10.
   
(89) *Lindvig, G.R., Topor, A. Bøe, T.D. and Larsen, I.B.:  "I will never forget him".
A qualitative exploration of staff descriptions of helpful relationships in supporting housing.

Journal of Psyciatric and Mental Health Nursing, 13 July 2020.
   
(88) *Friesinger, J., Topor, A., Bøe, T.D. and Larsen, I.B.:  Materialities in supported housing  for people
with mental health problems: a blurry picture of the tenants.
Sociology of Health & Illness, Vol. 42 No. 7 2020 pp. 1742-1758.
(87) Topor, A., Larsen, I.B. and Bøe, T.D.: Recovery:  Stressing the Social Basis of the Process.
Mad in America 2020.
   
(86) Topor, A., Larsen, I.B. og Bøe, T.D.:  Recovery - fra personlig reformasjon til sosial transformasjon.
Mad in Norway 2020.
   
(85) Topor, A., Larsen, I.B. og Bøe, T.D.: Återhämtning - från personlig reformering til social förändring.
Mad in Sweden 04.05.20 - https://madinsweden.org/2020/04/aterhamtning-fran-personlig-reformering-till-social-forandring/
   
(84) Topor, A., Larsen, I.B. og Bøe, T.D.:  At komme sig - fra personlig udvikling til social forandring.
Psykosociale Replikker 04/20, utg. av Dansk Selskab for Psykosocial Rehabilitering, 6 s.
   
(83) *Bøe, T.D., Larsen, I.B. and Topor, A.: Nothing matters: the significance of the unidentifiable,
the superficial and nonsense. 
International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being, 2019, 14.1.
   
(82) *Fredwall, T.E., Andersen, A.J.W. og Larsen, I.B.:  Historien om en sjømann:
Virkelighetskonstruksjoner i norske lærebøker i psykiatri.

I:  Kolstad, A. (red.): Grunnlagsproblemer i vitenskapene om mennesket.  Abstrakt Forlag 2019 ss. 161-178.
   
(81) *Lindvig, G.R., Larsen, I.B., Topor, A. and Bøe, T.D.:  "It's not just a lot of words".
A qualitative exploration of residents' descriptions of helpful relationships
in supportive housing.

European Journal of Social Work, 24.10.2019
   
(80) Friesinger, J.G., Strømland, M. og Larsen, I.B.:  Helsehus:  Gammel idé i ny innpakning?
Agderposten 31. august 2019.
   
(79) *Friesinger, J.G., Topor, A., Bøe, T.D. and Larsen, I.B.: Studies regarding supported housing
and the built environment for people with mental health problems: A mixed-methods literature review.
Health & Place, Vol. 57, May 2019, pp 44-53.
   
(78) Larsen, I.B., Fredwall, T.E. og Andersen, A.J.W.:  Hvor er pasientstemmene i psykatrilitteraturen?
Kronikk 15.04.2019 i Dagsavisen, 16.04.2019 Rogalands Avis m.fl.
   
(77) *Friesinger, J.G., Topor, A., Bøe, T.D. and Larsen, I.B.:  The ambigious influences of fire safety on people
with mental health problems in supported housing.
I:  Palgrave Communications 5, Art. no. 22 (2019).  Published 19 February 2019.
   
(76) *Makten i detaljene.
I:  Øye, C., Sørensen, N.C.og Martinsen, K:  Å tenke med Foucault, Fagbokforlaget 2018, ss. 133-145.
   
(75) *Gelius, H., Løwe, E. og Larsen, I.B.:  "Viktig å se mennesket  bak dommen". 
Fagpersoners erfaringer med mennesker dømt til tvungent psykisk helsevern.

Tidsskrift for psykisk helsearbeid  Vol. 15 No 1 2018 pp 4-15.
   
(74) *Fredwall, T. and Larsen, I.B.:Textbook descriptions of people with psychosis -
some ethical aspects.

Nursing Ethics  XX(X) 2018 pp 1-12.
(73) *Topor, A., Bøe, T.D. and Larsen, I.B.:  Small Things, Micro-Affirmations and Helpful Professionals
Everyday Recovery-Orientated Practices According to Persons with Mental Health Problems.

Community Mental Health Journal, 2018 pp 1-9
(72)  

Arkitektur påvirker pasientenes følelse av trygghet og tilhørighet
Intervju ved
Zarlasht Waziri.  Sykepleien.no 08.12.2017

 https://sykepleien.no/2017/11/arkitektur-pavirker-pasientenes-folelse-av-trygghet-og-tilhorighet
(71) *Bachke,C.C og Larsen, I.B.: Fra behandling til recovery. En review-studie av forskning
på dagsentra for mennesker med psykiske lidelser.
Nordisk Tidsskrift for Helseforskning  Vol. 13, Nr. 2 (2017).
DOI:
http://dx.doi.org/10.7557/14.4213
   
(70)

*Christiansen, W.S., Karlsen T.-I. og Larsen, I.B.: Materiell og profesjonell
stigmatisering av mennesker med sykelig overvekt.

Nordisk Tidsskrift for Helseforskning  Vol. 13, Nr. 2
(2017).
DOI: http://dx.doi.org/10.7557/14.4195

   
(69) *Larsen, I.B. and Topor, A.: A Place for the Heart: A Journey in the Post-Asylum Landscape.
Metaphors and Materiality.
Health and Place Vol. 45, May 2017, Pages 145–151.
   
(68) *Larsen, I.B., Thorød, A.B., Bøe, T.D., Lindvig, G.R. og Nodeland, S.: 
Samarbeidsforskning: En aktivitet fra A til Å - eller fra B til Ø?
I: Støkken, A.M. og Willumsen, E. (red): Brukerstemmer, praksisforskning og innovasjon.
Portal Akademisk 2017 ss 133-145.
   
(67) Søker kandidater til Ytringsfrihetsprisen.
Intervju 4. desember 2016 på psykologisk.no.
   
(66) *Andersen, A. J. W., Borg, M., Karlsson, B. E., og Larsen, I. B. (2016). Mer av det samme?
En studie av tildelingspraksiser i Program for psykisk helse, Norges forskningsråd i perioden 1995–2015.

[More of the same? A study of the funding practices of The Research Council of Norway’s Programs for Mental Health
in the period 1995 to 2015].
Scandinavian Psychologist
, 3, e13. http://dx.doi.org/10.15714/scandpsychol.3.e13
The authors have contributed equally to this article and are presented in alphabetical order.
   
(65) Bøe, T.D., Larsen, I.B. og Topor, A.: Å hjelpe uten å forstå. Fagfolk innen psykisk helse er ofte bundet
av tanken om at vi må forstå hva som feiler pasienten før vi kan hjelpe.
Kronikk, Fædrelandsvennen 30. september 2016.
   
(64)

*Larsen, I.B. og Melhuus, E.C.:  The presence of things:  A study of the lego brick
and the medication box as participants in people's lives
.
Social Space Journal No 1 2016 (11) pp. 1-20.
The authors have contributed equally to this article and are presented in alphabetical order.

   
(63) *Nodeland, S., Larsen, I.B., Mohamedi, K. og Andersen, A.J.W.:  "Små ting med stor betydning".
En kvalitativ studie av meningsinnholdet i begrepene "Mestring" og "Verdighet".

Tidsskrift for psykisk helsearbeid  Vol. 13 No 3 2016 pp 200-209.
   
(62) *Andersen, A.J.W., Fredwall, T.E. og Larsen, I.B:  Framtidstro og underordning
En lesning av tolv norske lærebøker i psykiatrisk sykepleie og psykiatri.
Tidsskrift for psykisk helsearbeid Vol. 13 · Nr. 1 -  2- 2016 · Side 45-56.
The authors have contributed equally to this article and are presented in alphabetical order.
   
(61) *Eidsaa, T.H., Haraldstad, E.A. og Larsen, I.B:  "Vi ønsker å bli sett, men ønsker ikke å bli sett
rart på". Om materialitet og mennesker i bofellesskap og dagsentra innen psykisk helsetjeneste i kommunene.
Tidsskrift for psykisk helsearbeid Vol. 13 · Nr. 1 -  2- 2016 · Side 57-67.
   
(60) *Einbu, M. og Larsen, I.B.: Tvangsmiddelbruk i akuttpsykiatriske avdelinger.
Innenfrakunnskap om årsaker til truende atferd eller aggresjon og alternativer til tvangsmidler.
Tidsskrift for psykisk helsearbeid Vol.13 · Nr. 1 -  2- 2016 · Side 24-33.
   
(59) *Andersen, A.J.W., Larsen, I.B. and Topor, A.: Caring through Discipline? Analyzing House
Rules in Community Mental Health Services in Norway.

Scandinavian Psychologist  2016.3 http://dx.doi.org/10.15714/scandpsychol.3.e1
The
authors have contributed equally to this article and are presented in alphabetical order.
   
(58) Strenge ordensregler preger livet i omsorgsboliger. 
Intervju ved Simen Fjellstad Holm, psykologisk.no, 9. januar 2016.
   
(57) Bidrar til bedre praksis.  Intervju med Anders Andersen, Erna Ulland og Inger Beate Larsen
v/Jan Arve Olsen. TEFT - Forskningsmagasin, utg. av Universitetet i Agder, nr 1 2015 ss 24-25.
   
(56) * Larsen, I.B. and Hohl, M.:  Places as language and text: Christian Norberg-Schulz
and Paul Ricoeur inspiring a framework for ethnographic health research
.
Nordisk sykepleieforskning/Nordic Nursing Research No 2-3 - 2015 Vol 5 pp 121-132.
   
(55) Larsen, I.B. og Thorød, A.B.:  Går Høie over bekken etter vann? 
Kronikk Fædrelandsvennen 24. mars 2015 s. 20.
   
(54) *Larsen, I.B.: «Vi blir friskere av å være her.» Dialogiske omgivelser som betydningsfulle
for mennesker med psykiske problemer
.
 I Ulland, D., Thorød, A.B. og Ulland, E. (red.): Psykisk helse.  Nye arenaer, aktører og tilnærminger.
Oslo: Universitetsforlaget 2015 Side 31-37.
   
(53) *Andersen, A.J.W., Larsen, I.B. og Ulland, E.: Bidrag til en ny praksis? Utvikling og forskning
i psykisk helsearbeid ved Universitetet i Agder i perioden 2008-2013.

Tidsskrift for psykisk helsearbeid Vol.12 · Nr. 1 · 2015 · Side 4-16.
   
(52) *Terkelsen, T.B. and Larsen, I.B.: Fear, danger and aggression in a Norwegian locked psychiatric ward.
Nursing Ethics
June 2014; vol. 21, 4: pp. 426-436
The authors have contributed equally to this article and are presented in alphabetical order.
   
 
   
(51) Larsen, I.B.: «Hold Sengen, husk De er syg!».
Om steders språk og disiplin, tvang og erfaringer som tekst. Utvalgte arbeider 2000-2014.
Redaksjon ved Anders J. W. Andersen. Innledninger ved Anders J. W. Andersen, Ragnfrid Kogstad, Odd Volden og Kari Martinsen.
Utgitt i anledning seminaret
Psykisk helsearbeid - En stedbunden og relasjonell praksis, Universitetet i Agder,
i anledning Inger Beate Larsens 60-årsdag
15. september 2014
. Genius Loci Press, 200 s.
For anmeldelser og omtale, se her.
   
(50)
*Bønnhoff, H.E.D. og Larsen, I.B.:
 På leting etter et ansikt.  Om selvbiografiske perspektiver på
å ha en mor eller far med alkoholproblemer.

Tidsskrift for psykisk helsearbeid
· Vol. 11 · Nr. 2 · 2014 · Side 103–113.
   
(49) *Larsen, I.B. and Terkelsen, T.B.: Coercion in a locked psychiatric ward: Perspectives of patients and staff.
Nursing Ethics June 2014 Vol 21 no. 4 pp 426-436.
Også i: Larsen, I.B.: «Hold Sengen, husk De er syg!», Genius Loci Press 2014, pp.179-193.
The authors have contributed equally to this article and are presented in alphabetical order.
   
(48) *Ulland, D., Andersen, A.J.W., Larsen, I.B. & Seikkula, J.: Generating Dialogical Practices in Mental Health: 
Experiences from Southern Norway, 1998-2008.
Administration and Policy in Mental Health and Mental Health Services Research May 2014, Vol. 41, Issue 3, pp. 410-419.
   
 
   
(47) *Larsen, I.B. & Seikkula, J.: Dialogisk materialitet.  Broer mellom litteraturvitenskap, arkitekturteori og
helsevesenets rom  og steder.
I:  Andersen, A.J.W, Larsen, I.B. & Thorød, A.B. (red.):  Engasjement i praksis.  Broer mellom filosofi og praksis i helse- og sosialfeltet.
Cappelen Damm Akademisk 2013, ss. 27-39.
   
(46) Andersen, A.J.W., Larsen, I.B. & Thorød, A.B.  (red.):  Engasjement  i praksis.  Broer mellom teori og praksis i helse- og sosialfeltet.
Cappelen Damm Akademisk 2013.
   
(45) *Terkelsen, T.B. & Larsen, I.B.: The locked psychiatric ward: Hotel or detention camp for people with dual diagnosis?
Journal of Mental Health, Vol. 22 No 5 pp.  412-419.
Også i: Larsen, I.B.: «Hold Sengen, husk De er syg!», Genius Loci Press 2014, pp.157-166.
   
(44) *Moen, E.Å. & Larsen I.B.: ’Her er det faktisk hele meg som er på jobb’. Om å bruke erfaringer med egen psykisk helse
 i en profesjonell relasjon.
Tidsskrift for psykisk helsearbeid, Vol. 10 nr 1 2013 ss. 15-24.
   
(43) Nytter forskning i psykiatrien? Åpent brev til helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre.
Kronikk sammen med andre medlemmer av Forskernettverket for sosiokulturelle perspektiver på psykisk helse.
www.forskning.no, 9. april 2013.
   
(42) På kino med pasienten. Helsearbeideren er på vei ut av den hvite, nøytrale frakken. Behandleren bruker
seg selv, som medmenneske.
Intervju (sammen med Ellen Ånestad Moen) ved Arnfinn Christensen, www.forskning.no  25. mars 2013.
For engelsk versjon "Taking patients to the cinema", www.sciencenordic.com, se her. 
   
(41) *Andersen, A.J.W., Hasund, I.K. & Larsen I.B.: Heaven and Hell on Earth.  A critical discourse analysis of religious terms in
Norwegian autobiographies describing personal experience of mental health problems
.
Mental Health, Religion & Culture, no. 9 2012 pp 1-16.
  The authors have contributed equally to this article and are presented in alphabetical order.
(40)  

*Terkelsen, T.B. & Larsen, I.B.: Tvangsmedisinering som permanent unntakstilstand – Erfaringer fra feltarbeid.

Tidsskrift for psykisk helsearbeid Vol. 9 nr 2 2012 ss. 123-132. 
Også i: Larsen, I.B.: «Hold Sengen, husk De er syg!», Genius Loci Press 2014, pp.167-178.

   
(39) *Andersen, A.J.W. & Larsen I.B.: Hell on Earth - Textual experiences of having mental problems.
Journal of Mental Health Vol. 21 No 2 2012 pp. 174-181.
Også i: Larsen, I.B.: «Hold Sengen, husk De er syg!», Genius Loci Press 2014, pp.123-132.
The authors have contributed equally to this article and are presented in alphabetical order.
(38)  When patients loose their voice - Interview
Text:  Jan Arve Olsen.  Science Nordic 16.11.2012.
   
(37) Ingen hører på de psykisk syke.  Intervju sammen med Anders J.W.Andersen. 
Tekst og foto Jan Arve Olsen.  TEFT - Forskningsmagasin fra Universitetet i Agder nr 2-2012 ss. 9-11
Se også
Forskning.no 13.11.2012.
   
(36)  Psykisk helsearbeid.  Mastergradsstudium ved Høgskolen i Sør-Trøndelag.
NOKUT Tilsynsrapport, 2012.  Sakkyndige:  Førsteamanuensis Inger Beate Larsen,
Universitetet i Agder og professor Kjeld Høgsbro, Universitetet i Aalborg.
   

(35)  
*Larsen, I.B.:  Materiality Talks. Including Materiality in Mental Health Research.
 In: 
A. Salvini & A.J.W. Andersen (eds.), Interactions, Health and Community, Theories and practices from
Italy and Norway.
Edizioni Plus, Pisa University Press, Pisa, 2012, pp. 255-267.
Også i: Larsen, I.B.: «Hold Sengen, husk De er syg!», Genius Loci Press 2014, pp.31-40.
   
(34)  *Larsen, I.B. & Andersen, A.J.W.: Tvangstrøye og ensomhet, blomstervaser og kjærlighet. Hvordan beskriver
skandinaviske brukere av psykisk helsevern sine erfaringer med den hjelpen de ble tilbudt
Tidsskrift for psykisk helsearbeid, Vol. 8 No 2 2011 ss.
120-130.

Også i: Larsen, I.B.: «Hold Sengen, husk De er syg!», Genius Loci Press 2014, pp.133-145.
   
(33)  *Larsen, I.B. & Andersen, A.J.W.  En hellig plikt - Hvordan beskriver brukere av psykisk helsevern seg selv,
og hvilke motiver oppgir de for å nedfelle sine erfaringer skriftlig?

Klinisk Sygepleie
, Vol. 25 Nr 1 2011 ss. 38-47.
Også i: Larsen, I.B.: «Hold Sengen, husk De er syg!», Genius Loci Press 2014, pp.109-122.
   
(32)  Larsen, I.B.: Når livsfilosofi blir sykdom.
Essay om Jan Faye Braadland: Sinnsykeasylet, Aschehoug 1984.

Tidsskrift for psykisk helsearbeid, Volum 8 nr 4 2011 ss. 379-382.
   
(31) På tide at noe skjer!
Intervju (sammen med A.J.W.Andersen) om artikkelen Tvangstrøye og ensomhet, blomstervaser og kjærlighet.
Ved Astrid Borchgrevik Lund, www.erfaringskompetanse.no / Norsk senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse 11.05.11 
Se også omtale Nasjonalt Kompetansesenter for psykisk helsearbeid 13.05.11 - http://www.napha.no/content/2004/Har-studert-selvbiografier
.
   
(30) Larsen, I.B.: Psykosens ensomhet er helt sann. 
Essay om Elgard Jonsson:  Tokfursten.  Dualis Pocket, Sverige 1986.
Tidsskrift for psykisk helsearbeid
, Vol. 8 nr 1 2011 ss 91-94
. 
   
 
   
(29)   *Larsen, I.B. Når omsorgsutdanninger får egne hus.  Om materialitetens betydning for læring og utdannelse.
I: Andersen, A.J.W., Larsen, I.B. & Söderhamn. O.(red.):  Utdanning til omsorg - i fortid, nåtid og framtid.
Gyldendal Akademisk Forlag 2010 ss. 47-60. 
Også i: Larsen, I.B.: «Hold Sengen, husk De er syg!», Genius Loci Press 2014, pp.67-79.
   
(28)  *Larsen, I.B. I alle ting kjærlighet.  Om materialitet og nestekjærlighet i omsorgsinstitusjoner.
I: Andersen, A.J.W., Larsen, I.B. & Söderhamn. O.(red.):  Utdanning til omsorg - i fortid, nåtid og framtid.
Gyldendal Akademisk Forlag, 2010 ss 131-143.
Også i: Larsen, I.B.: «Hold Sengen, husk De er syg!», Genius Loci Press 2014, pp.55-66.
   
(27) Andersen, A.J.W., Larsen, I.B. & Söderhamn. O.(red.):  Utdanning til omsorg - i fortid, nåtid og framtid.
Gyldendal Akademisk Forlag 2010.
(26) Larsen, I.B.: Har ingenting forandret seg på 100 år?
Essay om Haaken Berg:  Levende begravet.  Indesperret paa galehuser i 11 - elleve - aar. Eget forlag, Oslo 1925.
Tidsskrift for psykisk helsearbeid, Vol. 7 nr 2 ss.189-192.
   
(25)   Larsen, I.B. & Lumsden, M.: Mental Health Services User Voices in Text and Film  - learning about mental health from a user perspective.
Project Plan.
Mental Health Research and Development Group, Faculty of Health and Sports Sciences, University of Agder June 2010.  
   
(24) Larsen, I.B. og Volden, O.: Brukerstemmer i tekst og film -    - et utviklingsprosjekt for å videreformidle brukererfaringer fra mennesker med
psykiske lidelser til studenter på helse- og sosialfaglige utdanninger ved universiteter og høgskoler

Prosjektplan fra
Fag- og forskningsgruppa i psykisk helsearbeid, Fakultet for Helse- og Idrettsvitenskap Universitetet i Agder. 30.04.2010.
    
   
(23) Larsen, I.B.: Rotete om viktig tema.
Anm. av Synnøve Caspari:  Estetikk og helse, Cappelen Akademisk, 2009.
www.sykepleien.no 01.10.2009.
   
(22) Rom for omsorg
Intervju ved Asle Rønning.
www.forskning.no, 2. juni 2009.
   
(21) Omsorg eller rask utskriving? 
Intervju ved Asle Rønning.
Nationen, 2.juni 2009 ss 18-19.
   
(20) Arkitektur og trivsel
Intervju ved Kirsti Kraft.
Sånn er livet - NRK P2 4. mai 2009.
   
(19) Doktoren svarer.  Om psykiatriske pasienters liv innenfor husets fire vegger.
Intervju ved Lena Lindgren
Morgenbladet 27. mars 2009, s. 36.
   
   
(18) Larsen, I.B.: Under tak - mellom vegger.  Perspektiver på boligens betydning i velferdsstaten.
Anm. av Elisabeth Brodtkorb og Marianne Rugkåsa (red.): Under tak - mellom vegger,
Gyldendal Akademisk 2009.
Tidsskrift for psykisk helsearbeid, Vol. 6 nr 1 2009 ss. 83-85.
   
 
   
(17) "Det sitter i veggene" - Materialitet og mennesker i distriktspsykiatriske sentra.  Abstract.
Avhandling for graden philosophiae doctor (PhD), Universitetet i Bergen, 2009.
   
(16)  "Det sitter i veggene".
Intervju ved Susanne Dietrichson.
Sykepleien Forskning nr. 4 2007 ss. 270-271.
 
   
(15)     Larsen, I.B.: Christiania dollhus - mellom dårekista og asylet.
Anm. av Wenche Blomberg:Christiania dollhus - mellom dårekista og asylet -
Rapport til Norges Forskningsråd.Institutt for kriminologi og rettssosiologi, Universitetet i Oslo, 2005.
Tidsskrift for psykisk helsearbeid, Vol. 3 nr 2 2006 ss. 211-214.  
   
(14) Larsen, I.B.: Stedets disiplin.  Fra tuberkulosesanatorium til psykiatrisk senter.
Tidsskrift for psykisk helsearbeid, Vol. 3 nr 1 2006 ss. 57-68.
Også i: Larsen, I.B.: «Hold Sengen, husk De er syg!», Genius Loci Press 2014, pp.41-54.
   
(13) Andersen, A.J.W., Larsen, I.B.og Lumsden, M.: "Tre er en for mye" -  Campus Øst til Arendal.
Agderposten 6. september 2005.
   
(12) Larsen, I.B.: Begreper i psykiatrisk sykepleie - sykepleiediagnoser, ønsket pasientstatus
og sykepleieintervensjoner. Anmeldelse av G. von Krogh: Begreper i psykiatrisk sykepleie,
Fagbokforlaget 2002.  Norsk Tidsskrift for Sykepleieforskning  Nr 5 2003 s. 2.
   
(11) Larsen, I.B.: Trygge nabolag - hva er nå det?
Agderposten 13. oktober 2003.
   
(10) Andersen, A.J.W. og Larsen, I.B.: La alle stemmer bli hørt.
Sykepleien nr 6 2001 ss. 48-51.

Også i: Larsen, I.B.: «Hold Sengen, husk De er syg!», Genius Loci Press 2014, pp.95-108.
   
(9)  Andersen, A.J.W. og Larsen, I.B.:  Fagfolkene har bøkene – vi har virkeligheten.
Sykepleien nr  5  2001 ss. 57-60.
Også i: Larsen, I.B.: «Hold Sengen, husk De er syg!», Genius Loci Press 2014, pp.95-108
   
(8)     Larsen, I.B.: Oversiktlig og lettlest guide til klinisk forskning.
Anmeldelse av:  Friis, S & Vaglum, P (1999, 2. utgave) Fra ide til prosjekt –
en innføring i klinisk forskning.
Oslo: Tano Aschehoug.244 s. Sykepleien nr 13 2001.
(7)    Andersen, A.J.W. og Larsen, I.B.: Farvel til en mer menneskelig psykiatri?  
Fædrelandsvennen 18.februar 1999.
   
(6)   Larsen, I.B.: Når mennesket forsvinner Anmeldelse av Mørch, Willy - Tore, Snoek,
Jannike E og Syse, Aslak: Frivillighet og tvang i behandling av barn og unge.
 
Ad Notam Gyldendal 1998
.
Sykepleien  nr 4-1999.
   
(5) Andersen, A.J.W. og Larsen, I.B.: Brukerrettet fagutvikling - en prosjektrapport
Institutt for helsefag, videreutdanning i psykisk helsearbeid, Høgskolen i Agder,
i samarbeid med Landsforeningen for pårørende innen psykisk helsevern, 1999.
   
(4) Larsen, I.B.:  Samfunnets orgasmeansvar.
Kronikk Morgenbladet 15. januar 1999.
   
(3)   Larsen, I.B.:  Hvem eier våre kropper? 
Anm. av Hans Jonas:Teknikk, medisin og etikk. Ansvarsprinsippet i praksis,
Cappelens Akademiske Forlag AS, 1997.
Sykepleien  nr 2-1998.
   
(2)     Larsen, I.B.:  Etikk i sykepleiehverdagen.
Anm. av Åshild Slettebø: Sykepleie og etikk. Ad Notam Gyldendal, 1997
Sykepleien nr 6-1998.
   
(1) 

Andersen, A.J.W. og Larsen, I.B.: Ta sjansen på dine medmennesker
Agderposten  25.juni 1998.

Tilbake