PRISEN TIL FREMME AV YTRINGSFRIHETEN I PSYKISK HELSEVERN  

                                                                                      

Hjem Ytringsfrihetsprisen Tidligere prisvinnere Kontakt oss

                                                   

                                                 

Om prisen

 

Prisen til fremme av ytringsfriheten i psykisk helsevern deles ut av Stiftelsen til fremme av ytringsfriheten i psykisk helsevern. Prisen kan deles ut til en person, institusjon eller organisasjon som har utmerket seg gjennom sitt arbeid med å aktualisere retten til den frie ytring samt betingelsene for dette i psykisk helsevern som system og den praksis som finner sted der.  Prisvinneren bør også ha pekt på forslag til endringer som kan ivareta en grunnleggende respekt for mennesket, dets integritet og rett til ytring, medbestemmelse og deltakelse i behandlingssamarbeidet. Stiftelsen til fremme av ytringsfriheten i psykisk helsevern er en uavhengig og frittstående organisasjon som arbeider på ideelt grunnlag.  Stiftelsens virksomhet finansieres gjennom bidrag fra interesserte enkeltpersoner og organisasjoner.