PRISEN TIL FREMME AV YTRINGSFRIHETEN I PSYKISK HELSEVERN  

                                                                                      

Hjem Ytringsfrihetsprisen Tidligere prisvinnere Kontakt oss

                                                   

Organisasjoner og enkeltpersoner oppfordres til å fremme forslag på kandidater til Prisen til fremme av ytringsfriheten i psykisk helsevern.  Prisen deles ut i forbindelse med Stiftelsens seminar i desember hvert år. Stiftelsen er også takknemlig for økonomiske bidrag til sin virksomhet.

         Stiftelsen til fremme av ytringsfriheten i psykisk helsevern
         ved styreleder Inger Beate Larsen

         Institutt for psykososial helse, Universitetet i Agder
         Postboks 604, N-4809 Arendal
         Tel + 47 37004030/+ 47 97527730

E - mail Inger.b.larsen@uia.no

         
        Organisasjonsnummer:     985 086 079
        Revisor:                           Reg.revisor Jan Vidar Narvesen, Oslo.
        Bankkonto:                      6311.66.30968, Nordea Bank, Arendal.