Tilbake

 

Etterlyser kandidater til pris for ytringsfrihet

Prisen til fremme av ytringsfriheten i psykisk helsevern skal deles ut 9. desember i Oslo i forbindelse med seminaret "Tør vi tro på det pasienten sier?". Prisen ble tildelt Mental Helse Norge i 2003 for deres konsekvente, uredde og utholdelige kamp for åpenhet omkring psykiske lidelser.

- Prisen kan deles ut til en person, institusjon, organisasjon eller ansatte som har utmerket seg gjennom sitt arbeid med å aktualisere retten til den frie ytring samt betingelsene for dette i psykisk helsevern som system og den praksis som finner sted der, sier redaktør Bengt Karlsson i Tidsskrift for psykisk helsearbeid.

Bengt Karlsson, høyskolelektor Anders J.W. Andersen og høyskolelektor Inger Beate Larsen, var initiativtakere til Stiftelsen til fremme av ytringsfriheten i psykisk helsevern i 2001.

Overvant schizofrenien

Prisen til fremme av ytringsfriheten i psykisk helsevern ble første gang tildelt Tormod Bakke i 2002, leder av pasientrettighetsorganisasjonen We shall overcome. Psykolog Arnhild Lauveng mottok prisen i 2004.

Arnhild Lauveng var i 10 år innlagt som schizofren på psykiatriske avdelinger. Hun var psykotisk og selvdestruktiv, og knuste glass for å skjære seg til blods med skårene. I dag arbeider Lauveng som psykolog. Hun er utdannet ved Universitetet i Oslo.

Vil ha ditt forslag

- Nå vil vi gjerne ha ditt forslag på kandidater til prisen for 2005, sier redaktør Bengt Karlsson til mentalhelse.no.

Det er Tidsskriftet for psykisk helsesarbeid i samarbeid med Prisen til fremme av ytringsfriheten i psykisk helsevern, som arrangerer seminaret om kunnskap og makt i psykisk helsearbeid.

Debatt og formidling

Tidsskrift for psykisk helsearbeid er et organ for debatt og formidling av teori, forskning og fagutvikling innen psykisk helsevern.
 
Tidsskriftet er nytt av året og skal rette seg mot kunnskapsutvikling relatert til analyser, beskrivelser og tilnærminger innen psykisk helsearbeid.

Sentrale bidragsytere vil være brukere, fagpersoner, klinikere, undervisere og forskere. Tematisk vil tidsskriftet ha en åpen og søkende profil mot andre og tilstøtende fagområder.

Kunnskap og makt

- Seminaret 9. desember vil fokusere på i hvilken grad vi tror at pasienter er i stand til å vurdere sin egen lidelse og situasjon? Hvilke konsekvenser det får for fag og profesjon at pasientenes egne innspill, forklaringer og vurderinger, skal tillegges større vekt, påpeker Karlsson.

Det er Fagforum for psykisk helsearbeid som inviterer til konferanse. Fagforumet består av tidsskriftets redaksjonsutvalg i samarbeid med Universitetsforlaget og andre organisasjoner og utvalg som arrangerer faglige treff som er sentrale i psykisk helsearbeid.

Fra www.mental.no  20.10.2005

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Stolt og glad prisvinner

LILLESTRØM:

Ann Kristin Fiskerud (46) fra Lillestrøm mottok i dag Prisen til fremme av ytringsfriheten i psykisk helsevern for sitt arbeid med psykisk helse i innvandrermiljøer.

null

BETYR MYE: – Denne prisen betyr veldig mye både for meg personlig og for Mental Helse, sier Ann-Kristin Fiskerud – her foran Per Krohgs gedigne maleri i Håndverkerens festsal.BEGGE FOTO: GEIR EGIL SKOG

 

null

STOLT AV KONA: – Klart jeg er stolt! smiler Ann-Kristin Fiskeruds ektemann Per-Arne Moshovd. De giftet seg 29. oktober.

– Jeg er veldig overrasket, veldig ydmyk og veldig glad! Dette betyr veldig mye for prosjektet jeg leder, for Mental Helse og ikke minst for alle de flerkulturelle jeg jobber med, sa den profilerte fylkessekretæren i Mental Helse Akershus til en fullsatt festsal i Håndverkeren kurs- og konferansesenter i Oslo.

Også lederen for Internasjonal sosial- og helsegruppe i Oslo, Tayyab M. Choudri, fikk prisen på 5.000 kroner fra Stiftelsen til fremme av ytringsfriheten i psykisk helsevern.

Bidratt til debatt

Priskomiteens leder Bengt Karlsson kalte Fiskerud en foregangskvinne i arbeidet med psykisk helse, og sa at hun på en forbilledlig måte har bidratt til offentlig debatt rundt innvandrereres psykiske helse.

– Ann-Kristin Fiskerud får prisen både for sitt arbeid med barn og unge, psykisk helse og innvandrere – og fordi hun selv har stått fram og snakket om viktige temaer. Hun har stått oppreist på tross av at hun er blitt truet og trakassert underveis, og hun har vist at det ikke er noe poeng å la seg kue, sier Karlsson til Romerikes Blad.

Ann-Kristin Fiskerud var i fjor høst var med på å etablere det første innvandrerlaget i Mental Helse, og er prosjektleder for organisasjonens flerkulturelle lag i Akershus. I begynnelsen av november ble det første flerkulturelle ungdomslaget etablert, og oppslutningen har overgått alle hennes forventninger.

– Jeg er spesielt imponert over åpenheten deres om egne problemer, og ikke minst engasjementet i forhold til tabubelagte temaer som tvangsekteskap og omskjæring, sier Fiskerud.

Takket Romerikes Blad

Selv benyttet hun anledningen til å takke sin egen lokalavis da hun sto på talerstolen i Håndverkeren.

– Romerikes Blad har latt meg få komme til orde, og det har vært utrolig viktig i forhold til å nå ut med saker knyttet til psykisk helse. Åpenhet rundt disse temaene er selve nøkkelen til å gjøre noe med problemene, sier Ann-Kristin Fiskerud.

Noen storstilt feiring av prisen ble det imidlertid ikke på henne i går.

– Nei, jeg har lungebetennelse og er egentlig ikke i form i det hele tatt! smilte Fiskerud – før hun satte seg inn i bilen til sin nybakte og svært stolte ektemann Per-Arne Moshovd.

Fra Ringerike Blads nettutgave 9.12.05

 

Tilbake