VEDTEKTER FOR   

                                                                                                                            

STIFTELSEN TIL FREMME AV YTRINGSFRIHETEN I PSYKISK HELSEVERN  

            § 1:  Stiftelsens navn er Stiftelsen til fremme av ytringsfriheten i psykisk helsevern.

§ 2:  Stiftelsens kontor er i Arendal.

§ 3:  Stiftelsens formål er å forvalte og utdele Prisen til fremme av ytringsfriheten i psykisk helsevern.  Prisen kan deles ut til en person, institusjon eller organisasjon som har utmerket seg gjennom sitt arbeid med å aktualisere retten til den frie ytring samt betingelsene for dette i psykisk helsevern som system og den praksis som finner sted der.  Prisvinneren bør også ha pekt på forslag til endringer som kan ivareta en grunnleggende respekt for mennesket, dets integritet og rett til ytring, medbestemmelse og deltakelse i behandlingssamarbeidet.

§ 4:  Prisen til fremme av ytringsfriheten i psykisk helsevern deles ut årlig og består av en prissum på minst kr 10.000, som dekkes av stiftelsens midler.  Prisen deles ut i forbindelse med et årlig seminar som har den hensikt å skape oppmerksomhet rundt den enkelte prismottaker og prisens formål.

§ 5:  Stiftelsens grunnkapital skal være kr  100.000.

§ 6:  Stiftelsens styre skal bestå av 4 til seks medlemmer etter styrets nærmere beslutning.  Styret velger selv sin leder.

Styret beslutter utdelingen av  Prisen til fremme av ytringsfriheten i psykisk helsevern.  Styret diskuterer seg frem til konsensus i sin avgjørelse, hvis ikke avgjøres det ved flertallsvedtak. 

Styret er ansvarlig for prisens økonomi og innholdsmessige grunnlag.

  

            Tilbake