Curriculum Vitae

 

Name:     Inger Beate Larsen

Born:       15th September 1954

Adress:     Arendal, Norway

E-mail:       inger.b.larsen@uia.no

Education

Inger Beate Larsen holds an MA in nursing sciences and a PhD from the Department of Global Public Health and Primary Care, both University of Bergen, Norway.
Her dissertation was «It’s Embedded in the Walls» - materiality and people in district psychiatric centres, Bergen 2009.

Work and research

Larsen is currently a Professor in Global Public Health at the Faculty of Health and Sport Sciences, University of Agder, Norway. Her research includes studies
of the relationship between architecture and health, studies of coercive treatment in the mental health field and service-user perspectives in mental health.
Professor Larsen is heading The permanent research group in mental health at the Faculty.

Selected recent scientific publications: 


Larsen, I.B. & Hohl, M.: Places as language and text: Christian Norberg-Schulz and Paul Ricoeur inspiring a framework for ethnographic health research
.
Nordisk sykepleieforskning/Nordic Nursing Research 2015.
   
  Terkelsen, T.B. & Larsen, I.B.: Fear, danger and aggression in a Norwegian locked psychiatric ward.
Nursing Ethics
2014.
   
  Bønnhoff, H. & Larsen, I.B.  På leting etter et ansikt.  Om selvbiografiske perspektiver på
å ha en mor eller far med alkoholproblemer.
Tidsskrift for Psykisk Helsearbeid
· Volum 11 · Nr. 2 · 2014 · pp 103–113.
   
  Larsen, I.B. & Terkelsen, T.B. Coercion in a locked psychiatric ward: Perspectives of patients and staff.
The authors have contributed equally in this study.

Nursing Ethics 2014 Vol 21 no. 4 pp 426-436.
   
  Larsen, I.B. & Seikkula, J. Dialogisk materialitet.  Broer mellom litteraturvitenskap, arkitekturteori og helsevesenets
rom  og steder.
In:  Andersen, A.J.W, Larsen, I.B. & Thorød, A.B. (red.):
 Engasjement i praksis.  Broer mellom teori og praksis,
(ss 27-39) Oslo. Cappelen Damm Akademisk 2013.
 
Terkelsen, T.B. & Larsen, I.B. The locked psychiatric ward: Hotel or detention camp for people with dual diagnosis?
Journal of Mental Health, 22(5) 2013 pp 412-419.
 
Ulland, D., Andersen, A.J.W., Larsen, I.B. & Seikkula, J. Generating Dialogical Practices in Mental Health:  Experiences from Southern Norway, 1998-2008.
 Administration and Policy in Mental Health and Mental Health Services Research May 2014, Vol. 41, Issue 3, pp. 410-419
   
  E.Å.Moen & Larsen I.B. ’Her er det faktisk hele meg som er på jobb’. Om å bruke erfaringer med egen psykisk helse
 i en profesjonell relasjon.
Tidsskrift for psykisk helsearbeid, 2013 10(1) pp 15-24.
   
Andersen, A.J.W., Hasund, I.K. & Larsen I.B. Heaven and Hell on Earth.  A critical discourse analysis of religious terms in Norwegian autobiographies
describing personal experience of mental health problems.
The authors have contributed equally in this study.
Mental Health, Religion & Culture, 2012 9  pp 1-16.
 

Terkelsen, T.B. & Larsen, I.B. Tvangsmedisinering som permanent unntakstilstand – Erfaringer fra feltarbeid.

Tidsskrift for psykisk helsearbeid 2012 9(2) pp 123-132. 

   
  Andersen, A.J.W. & Larsen I.B. Hell on Earth - Textual experiences of having mental problems.
The
authors have contributed equally in this study.
Journal of Mental Health 2012  21(2) 174-181.
   

Larsen, I.B.
Materiality Talks. Including Materiality in Mental Health Research.
In: 
A. Salvini & A.J.W. Andersen (eds.), Interactions, Health and Community, Theories and practices from
Italy and Norway.

Pisa: Edizioni Plus, Pisa University Press, Pisa, 2012, pp. 255-267.

Larsen, I.B. & Andersen, A.J.W
. Tvangstrøye og ensomhet, blomstervaser og kjærlighet.
Hvordan beskriver skandinaviske
brukere av psykisk helsevern sine erfaringer med den hjelpen de ble tilbudt?
Tidsskrift for psykisk helsearbeid, 2012 8(2)
120-130.

Larsen, I.B. & Andersen, A.J.W.
 
En hellig plikt - Hvordan beskriver brukere av psykisk helsevern seg selv, og hvilke                    
motiver oppgir de for å nedfelle sine erfaringer skriftlig?                    
Klinisk Sygepleie
, 2012 25(1) 38-47.
  Larsen, I.B. Når omsorgsutdanninger får egne hus.  Om materialitetens betydning for læring og utdannelse.
I: Andersen, A.J.W., Larsen, I.B. & Söderhamn. O.(red.):  Utdanning til omsorg - i fortid, nåtid og framtid.
(ss 47-60).  Oslo: Gyldendal Akademisk Forlag 2010. 
   
Larsen, I.B. I alle ting kjærlighet.  Om materialitet og nestekjærlighet i omsorgsinstitusjoner.
I: Andersen, A.J.W., Larsen, I.B. & Söderhamn. O.(red.):  Utdanning til omsorg - i fortid, nåtid og framtid.
(ss 131-143) Oslo: Gyldendal Akademisk Forlag 2010.

Back