Fra: B.B Nielsen [mailto:bodilska@hotmail.com]
Sendt: 15. mai 2012 14:12
Til: Inger Beate Larsen
Emne: Tvangstrøye og ensomhet ,blostervase og kjærlighet på youtube

 hei Alle sammen!
 
PUB: MELDING:
 
Takk for sist til dere alle som var på KILDEN 7. mai og / eller vår konferanse i Kristiansand 7-9 mai.

 Stor takk for en veldig hyggelig mottakelse ved Kristiansand kommune. 

Vi har fått veldig mange positive tilbakemeldinger på både det faglige innholdet og de musikalske innslag. 

Baz Odink komponerte i Kilden en unik og spesiell improvisasjon basert på temaet på konferansen: 

"Tvangstrøye og ensomhet ,blomstervaser og kjærlighet" 

Det ble gjort ett opptak på Kilden og  Baz Odink ( som er profesjonell pianist fra Nederland) har i dag  publisert musikk stykket på www.youtube.com/user/bazdaniz

Stykket er dedikert til NSFs Lokalgruppe for psykiatriske sykepleiere i Vest-Agder og Landskonferansen 7-9 mai 2012
 
Tittelen som komiteen i Vest -Agder valgte å bruke er hentet fra en artikkelserie på 3 hvor den ene heter ;Tvangstrøye og ensomhet ,Blomstervase og kjærlighet ved Inger Beate Larsen og Anders J W Andersen ved Universitetet i Agder. Forfatterne har gitt tillatelse til at årets konferanse  kunne bruke deres tittel hentet fra artikkelserien. Artikkelen ble publisert i Tidsskrift for psykisk helsearbeid  i 2011.
 
I forbindelse med foredraget til Inger Beate Larsen ble opptaket som vist på youtube spilt for kursdeltakerne 8.mai 
 
 Baz Odink, musicus

 
ønsker dere en fortsatt flott dag
 
beste hilsen Bodil Bakkan Nielsen
leder lokalgruppen av psykiatriske sykepleiere i Vest-Agder
 
merk at Landsgruppen fikk nytt navn på GF 2012
NSF s faggruppe av sykepleiere innenfor psykisk helse og rus 

 

Tilbake